In- of uitritvergunning aanvragen

 • aansluiten van een pand of stuk grond op de openbare weg
 • inrit of uitrit zijn hetzelfde, in de uitleg gebruiken we uitrit
 • de uitrit moet aansluiten op een parkeerplaats (van minimaal 5 meter bij 2,5 meter)  op eigen terrein of een garage.
 • omgevingsvergunning nodig

Omgevingsvergunning aanvragen

Voorwaarden

De gemeente kan de omgevingsvergunning weigeren als:

 • de uitrit ten koste gaat van een parkeerplaats
 • de uitrit de bruikbaarheid of veiligheid van de weg in gevaar brengt
 • de uitrit het uiterlijk van de omgeving aantast
 • de uitrit de bescherming van het openbaar groen aantast

Neem bij twijfel contact op met het team Verkeer van de afdeling Leefomgeving

Contact en openingstijden

Kosten

per strekkende meter: € 284,70

Eventueel bijkomende kosten:

Als in verband met een uitweg/ inrit moet worden verplaatst:

 • een kolk (put) over minder dan 2 m1, per stuk € 672,10
 • een kolk (put) over meer dan 2 m1, per stuk € 725,70
 • een lichtmast over minder dan 2 m1, per stuk € 550,45
 • een lichtmast over meer dan 2 m1, maar tot 4m1, per stuk € 606,20