Veiligheid in Stede Broec

Onderzoek naar veiligheid in Stede Broec

Wij willen graag weten hoe onze inwoners veiligheid in Stede Broec ervaren. Daarom houden wij een onderzoek. De uitkomsten gebruiken we voor het maken van een nieuw veiligheidsplan voor de komende 4 jaar. 

Veiligheidsonderzoek

Tot en met 8 november 2020 konden inwoners meedoen aan het onderzoek over veiligheid in Stede Broec. Het onderzoek bestond uit een digitale vragenlijst.

Wat onderzoeken we?

In het onderzoek vroegen we wat u vindt van de veiligheid in uw buurt en in de hele gemeente. Bijvoorbeeld of u zich veilig voelt, overlast ervaart, of er buurtproblemen zijn, of u last heeft van afval op straat, wat u vindt van handhaving.

Veiligheidsplan

Aan de hand van de uitkomsten van het veiligheidsonderzoek gaan wij een veiligheidsplan maken voor de komende 4 jaar. In het plan staan de afspraken van de gemeente met onze veiligheidspartners zoals de politie. Ook staat erin welke doelen en prioriteiten de gemeente heeft om de veiligheid in Stede Broec nog meer te verbeteren. De gemeenteraad neemt in december 2020 een besluit over het plan.

Beleidsvisie externe veiligheid Stede Broec

  • externe veiligheid is belangrijk bij rampen
  • risicobronnen zijn door de gemeente in kaart gebracht
  • veiligheidsnormen zijn vastgelegd in de beleidsvisie Externe Veiligheid
  • vergunningverlening voor milieuzaken en ruimtelijke ordening is volgens de richtlijnen van de beleidsvisie
pdf Beleidsvisie externe veiligheid Stede Broec (PDF, 9.8 MB)Bestand voorlezen