Veiligheid in Stede Broec

  • externe veiligheid is belangrijk bij rampen
  • risicobronnen zijn door de gemeente in kaart gebracht
  • veiligheidsnormen zijn vastgelegd in de beleidsvisie Externe Veiligheid
  • vergunningverlening voor milieuzaken en ruimtelijke ordening is volgens de richtlijnen van de beleidsvisie
pdf Beleidsvisie externe veiligheid Stede Broec (PDF, 9.8 MB)Bestand voorlezen