Vergadering Commissie Grondgebiedzaken

11 november 2019
Gemeentehuis Stede Broec

Op maandag 11 november vindt de volgende vergadering Commissie Grondgebiedzaken plaats.

Informatie:

Locatie: Gemeentehuis Stede Broec

Starttijd: 20:00

Meer informatie over deze vergadering