Vermelding gemeentegids

7 februari 2020

Ondernemers worden regelmatig benaderd door bedrijven voor vermelding in een gids namens de gemeente Stede Broec. Let op: Het gemeentemagazine uitgegeven door Akse Media is de enige officiële gids die in opdracht van de gemeente wordt uitgegeven. Het is aan uzelf te beoordelen of u in andere gidsen vermeld wilt worden.

Vermelding in juiste gids
Jaarlijks maakt Akse Media uit Den Helder de gemeentegids voor Stede Broec. Akse Media benadert hiervoor bedrijven, verenigingen en organisaties om te vragen of zij willen adverteren in de gids en de  gegevens te actualiseren. 

De adressen voorzien van een e-mailadres krijgen van de uitgever een e-mail ter controle van de gegevens. Een vermelding in het adressengedeelte is gratis. Voor een advertentie rekent Akse Media de kosten die vooraf met u worden besproken.

Nieuwe vermelding
Wilt u een vermelding van uw organisatie of vereniging in het adressengedeelte van ons gemeentemagazine? Dan kunt u dit op de volgende manieren doorgeven:

  • per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Stede Broec)
  • telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse Media)
  • schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Stede Broec) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder