Verstopte rioolputten door bladeren

7 augustus 2018

Bomen en struiken laten door de droogte veel bladeren vallen en kunnen voor verstoppingen in rioolputten en straatkolken zorgen. Bij een extreme regenbui is het mogelijk dat hierdoor straten of putten overlopen. Meestal zakt het water na een half uur. Mocht dat niet gebeuren, neemt u dan contact op met de gemeente via 0228 - 510 111.

Bladeren opvegen
U kunt verstoppingen voorkomen door de bladeren in de groene bak te deponeren, zodat ze niet meestromen met het regenwater naar de putten. Foto’s van wateroverlast zijn welkom, zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen om problemen in de toekomst voor te zijn. U kunt deze mailen naar: gemeente@stedebroec.nl