Vervanging voetgangersbruggetje ecoproject

13 november 2017

Deze week vervangt het Recreatieschap het voetgangersbruggetje aan de noordkant van het Ecoproject in het Streekbos. Hiervoor wordt materiaal van de onlangs gesloopte brug in De Hulk hergebruikt. Wandelaars door het Ecoproject kunnen hier enige hinder van ondervinden. We verwachten dat de werkzaamheden ongeveer een week zullen duren