Waterweide

Plan Waterweide wordt een nieuwe woonwijk waar 250-350 woningen kunnen worden gerealiseerd. De bouw van nieuwe woningen zal aansluiten op de vraag vanuit de markt. Er wordt uitgegaan van een gevarieerd plan met verschillende woningtypen in verschillende prijsklassen.

Bij de ontwikkeling zijn de volgende ontwikkelaars betrokken:   

  • BPD Ontwikkeling B.V. Haarlem
  • Zondag Ontwikkeling Tiel

Kijk voor meer informatie en registreren als belangstellende op: Plan Waterweide

Woningbouw

De woonwensen van de toekomstige bewoners staan centraal bij de ontwikkeling van het plan en de woningen. Met deze wijze van ontwikkelen worden woningen gerealiseerd afgestemd op de vraag vanuit de markt, die iets toevoegen aan de bestaande woningvoorraad en wordt er draagvlak gecreëerd voor het plan. Waar mogelijk worden toekomstige bewoners vroegtijdig bij de planontwikkeling betrokken. Dit houdt in dat het plan zo flexibel mogelijk wordt opgesteld en dat wijzigingen in het programma, qua aantallen en woonproducten, in de toekomst mogelijk zijn.

Start bouw

Dit is afhankelijk van een aantal procedures, het verlenen van een omgevingsvergunning voor de woningen en het bouwrijp maken van de grond. Zoals het er nu naar uitziet, wordt er gestart in het najaar van 2018 met de verkoop van de eerste huizen.

Verkeer

De nieuwbouwwijk wordt ontsloten voor autoverkeer via de Raadhuislaan. Voor fietsers en voetgangers komen er verbindingen naar het omliggend gebied, zoals naar de bestaande wijk Kloosterhof en Monnikenveld.

Water

Het uitgangspunt is om de vele waterpartijen van Waterweide op het doorgaande vaarcircuit aan te sluiten. De definitieve aansluiting op het vaarcircuit vanuit Waterweide wordt onderzocht en afgestemd in samenwerking met de gemeente en het hoogheemraadschap (HHNK).

Straatnamen Waterweide: helpt u mee kiezen?

De verwachting is dat eind maart de verkoop van de eerste woningen in het plan Waterweide start. Dat is ook het moment waarop de straatnamen bekend moeten zijn. Er zijn twee voorstellen gedaan voor type namen.

Welke serie namen spreekt u het meeste aan? En zou u ook in Waterweide willen wonen?

Doe mee aan onze korte enquête!

Schets Vogelvlucht woningen Waterweide