Werkzaamheden Centrumplan: aanleg nutsvoorzieningen

14 september 2018

Om het nieuwe winkelcentrum te kunnen voorzien van alle nutsvoorzieningen, moeten er kabels en leidingen worden aangelegd. In de week van 17 september start Alliander met graafwerkzaamheden.

Nieuwe leiding
Er wordt een nieuwe leiding gelegd vanaf het elektriciteitshuis aan de Stationslaan, langs het Winkelcentrum Streekhof  (via de entree Streekplein) naar de Schaperstraat/uitbreidingslocatie. In dit gebied wordt in de toekomst een nieuw elektriciteitshuisje geplaatst. Het winkelcentrum en gemeentehuis zijn gewoon bereikbaar tijdens de werkzaamheden.