Wie kijkt er op een andere manier met ons mee?

Zorg voor ouderen
30 juli 2019

De werkgroep toegankelijk Stede Broec denkt en kijkt met de gemeente mee om zoveel mogelijk drempels weg te halen. Denk aan drempels op straat en in openbare gebouwen of drempels die inwoners die slechter zien ervaren bij informatie die bijvoorbeeld staat op de website van de gemeente. Samen met meerdere afdelingen van de gemeente zijn richtlijnen opgesteld voor meer toegankelijke openbare ruimtes en gebouwen die in eigendom van de gemeente zijn. Wordt daar nog steeds aan gehouden?

Versterking voor de werkgroep is welkom! Denk je graag mee om jouw gemeente toegankelijker te maken? Meld je dan aan via toegankelijk@stedebroec.nl. Bij Fred Bertrand kun je meer informatie inwinnen via 0228 – 514901.