Wmo adviesraad zoekt nieuw lid

2 december 2019

Bent u maatschappelijk betrokken? Heeft u tijd? Wilt u meedenken, -doen en adviseren over zorg, welzijn, zorg, sport en cultuur in Stede Broec? Dan is dit uw kans. Reageer voor 15 december!

Wmo-Adviesraad Samenleving Stede Broec zoekt een nieuw lid
Bent u betrokken bij inwoners, die ondersteuning nodig hebben op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet, cultuur, onderwijs en sport? Staat u met beide benen in de samenleving? Heeft u bovendien een brede belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen en heeft u tijd? Dan nodigen wij u uit om te reageren. De gemeente Stede Broec zoekt namelijk nieuwe leden voor de adviesraad.

Een belangrijke taak voor de gemeente is om er voor te zorgen, dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Deze taak is wettelijk vastgelegd. Over de invulling van deze taak denkt de adviesraad met de gemeente mee. Ook adviseert de adviesraad in Stede Broec burgemeester en wethouders, gevraagd en ongevraagd, over de uitvoering hiervan. Dit doet de adviesraad vanuit het gezichtspunt van inwoners van de gemeente.

Wat wordt er van u verwacht?
De adviesraad vergadert maximaal tien keer per jaar in de avonduren. Daarnaast is er naar behoefte overleg tussendoor of kunt u een workshop volgen. Goede communicatieve eigenschappen en het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken helpen om deze rol goed te vervullen.

Wilt u deel uitmaken van de adviesraad?
·U woont in de gemeente Stede Broec.
·U werkt niet bij een professionele organisatie, die actief is in het sociaal domein
van Stede Broec, Drechterland of Enkhuizen.
·U voelt zich betrokken bij de inwoners die ondersteuning nodig hebben voor zorg,
welzijn, onderwijs en bij het uitoefenen van culturele en sportactiviteiten.
·Jongeren en bewoners van Stede Broec met een migratieachtergrond en mensen
met ervaring in de verslavingszorg worden ook verzocht te reageren.
·Leden van de adviesraad ontvangen een vergoeding.
·Eventuele scholing wordt verzorgd.

Wij bieden u:
·Zinvol vrijwilligerswerk met de mogelijkheid om uw netwerk te vergroten.
·Een vergoeding.

Interesse?
Denkt u dat de Wmo-Adviesraad uw inzet goed kan gebruiken, laat dit dan voor 15 december in een brief of in een e-mail weten.  Uw e-mail aanmelding of uw vragen richt u aan wmoraad@stedebroec.nl. Uw brief aan Wmo-Adviesraad, p/a Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. Kijk op https://www.stedebroec.nl/wmo-adviesraad voor meer informatie over onze adviesraad.

Vervolgprocedure
De belangstellingsgesprekken worden gevoerd door een selectiecommissie.