Homepage

Homepage

29-01-2015
De gemeente Stede Broec organiseert informatiebijeenkomsten over de veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning.
27-01-2015
Heeft u ook een brief van het Rijk ontvangen met het voorlopig energielabel van uw woning?
24-01-2015
9 januari kregen vijf monumenten in Stede Broec het officiële rijksmonumentenbord. Na de Overhaal zijn ook deze gebouwen nu duidelijk herkenbaar als rijksmonument.


17-12-2014
Vanaf 2015 komen er extra taken van het rijk en de provincie naar de gemeenten toe, kortweg de decentralisaties.
06-11-2014
Wist u dat er in 2013 in Stede Broec 83 keer is ingebroken in woningen? Dat is minimaal 1 inbraak per week.
13-11-2014
WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland.
09-12-2014
Hoe werkt de gladheidbestrijding in Stede Broec? We geven hier informatie over de grote lijnen. Ook kunt u de routekaart downloaden in pdf.