Homepage

navigation_sitewide_header

Homepage

11-02-2016
De gemeente Stede Broec is plannen aan het voorbereiden met betrekking tot de openbare ruimte van het centrumgebied.
11-02-2016
Tot op hoge leeftijd prettig en comfortabel in de eigen koop- of huurwoning wonen. Wie wil dat niet?
09-02-2016
Historische Vereniging Oud Stede Broec wil de bediening van de Overhaal in Broekerhaven overnemen. Hiervoor zoekt de vereniging vrijwilligers.


07-01-2016
Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. De Programmabegroting helpt de gemeenteraad bij het uitvoeren van haar taken.
31-01-2016
Om afval beter te kunnen scheiden krijgen inwoners in Stede Broec (alleen laagbouwwoningen) vanaf half februari 2016 een aparte container. Hierin kunt u plastic verpakkingsmateriaal, lege pakken en blik scheiden.
05-01-2016
Houdt u rekening met mogelijke gladheid door ijzel in Stede Broec. Als wij strooien gebeurt dat volgens een vaste strooiroute.
31-03-2015
Energiebesparende maatregelen kunnen uw energierekening flink omlaag brengen. Dit levert een leuke besparing en een duurzaam comfortabel huis op.