Homepage

navigation_sitewide_header

Homepage

27-11-2014
In de collegevergadering van 11 november is de Toekomstvisie Stede Broec 2014-2024 vastgesteld.
26-11-2014
Burgemeester en wethouders van Stede Broec zetten de zorg voor de inwoners op plaats één van het collegeprogramma 2014 – 2018: ‘Zorg voor Elkaar in een participatiesamenleving’.
25-11-2014
Op 29 november is er een publieksdag archeologische opgravingen op de Voetakkers in Lutjebroek.


23-10-2014
Vanaf 2015 komen er extra taken van het rijk en de provincie naar de gemeenten toe, kortweg de decentralisaties.
06-11-2014
Wist u dat er in 2013 in Stede Broec 83 keer is ingebroken in woningen? Dat is minimaal 1 inbraak per week.
23-10-2013
2014 is een jaar van feestelijkheden en saamhorigheid in onze gemeente. Wij vieren met alle inwoners dat Stede Broec 650 jaar stadsrechten heeft.
13-11-2014
WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland.