Privacy

Privacyverklaring

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Vanaf 25 mei 2018 wordt deze wet vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van onze dienstverlening, hebben wij gegevens van u nodig. Die geeft u via een formulier op de website, telefonisch of aan de balie. Gegevens zoals:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer / mobiel nummer
 • e-mailadres

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar taken, zoals:

 • het inschrijven van inwoners in de gemeente
 • het versturen van de belastingaanslag
 • het beoordelen van uw aanvraag
 • het afhandelen van uw betaling
 • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten
 • om iets bij u af te leveren

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en /of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Wij vragen deze gegevens alleen als wij dit mogen vanuit de wet. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doelen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard omdat dat moet volgens de archiefwet.

Delen met anderen

De gemeente geeft uw gegevens alleen aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan de wet. Met deze organisaties sluiten wij een overeenkomst om te zorgen dat deze organisaties uw gegevens goed beveiligen en niet delen met anderen. Het doel is dat uw gegevens ook daar veilig blijven. De gemeente blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Aanvraag inzage persoonsgegevens

 • U kunt een aanvraag indienen voor een inzage-verzoek van uw persoonsgegevens.
 • wanneer u met DigID inlogt hoeft er geen aparte identificatie plaats te vinden. Mogelijk neemt de gemeente contact met uw op voor nadere informatie
 • wanneer u niet inlogt met uw DigID is identificatie op het gemeentehuis noodzakelijk. De gemeente neemt dan contact met u op voor een afspraak

Beveiliging

De gemeente neemt de bescherming van uw gegevens serieus. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat:

 • uw gegevens niet worden misbruikt
 • uw gegevens niet verloren gaan
 • er geen onbevoegden uw gegevens te zien krijgen
 • uw gegevens niet openbaar worden gemaakt
 • uw gegevens niet zomaar gewijzigd worden

Vindt u toch dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld? Neem dan contact op met de gemeente.

Melden datalek

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens:

 • in te zien
 • te (laten) corrigeren
 • te (laten) verwijderen

Neem hiervoor contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente:

Stuur e-mail of bel met de gemeente

Neem voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente contact op met de Functionaris Gegevensbescherming. Meer informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Verwerkingsregister

Inzagerecht Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Cookies op deze website

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op een computer, tablet of smartphone. Als u onze website bezoekt, worden die cookies op uw apparaat geplaatst.

Waarom worden er cookies geplaatst?

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies zijn nodig om deze website goed te kunnen gebruiken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u gemeentelijke diensten kunt afnemen via DigiD.

Analytische cookies vertellen ons hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen wij de website aanpassen en steeds gebruiksvriendelijker maken. Het IP-adres wordt gemaskeerd dus gebruikers kunnen niet geïdentificeerd worden. Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doelen.

Cookies blokkeren

Het is mogelijk cookies te blokkeren of te verwijderen. Hoe dit moet verschilt per browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome). Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de helpfunctie van uw browser. Door cookies te blokkeren kan het zijn dat u geen volledig gebruik kunt maken van de technische mogelijkheden van deze website.