Bekendmakingen en besluiten

De gemeente publiceert wekelijks de officiële bekendmakingen. Dit gaat bijvoorbeeld over het afgeven van een vergunning of de vaststelling van nieuwe regelgeving. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar gemeente@stedebroec.nl. Vermeld in het onderwerp “digitaal publiceren”.

Vastgoedverkopen

De gemeente verkoopt af en toe vastgoed. Bijvoorbeeld woningen, bedrijfsgebouwen of maatschappelijke voorzieningen. Het kan ook gaan om onbebouwde stukken grond. Vastgoedverkopen worden net zoals alle bekendmakingen van de gemeente gepubliceerd op Overheid.nl.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen een vergunning. U kunt bezwaar indienen via onze bezwaar en beroep pagina.

Lokale wet- en regelgeving

Alle regels en besluiten (verordeningen) zijn gepubliceerd op Overheid.nl.

Via de website Overheid.nl kunt u zich aanmelden om meldingen te ontvangen via de e-mail. U ontvangt dan e-mails over bekendmakingen, besluiten en andere berichten die gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl publiceren.