Bekendmakingen en besluiten

De gemeente publiceert wekelijks de officiële bekendmakingen. Dit gaat bijvoorbeeld over het afgeven van een vergunning of de vaststelling van nieuwe regelgeving. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar gemeentehuis@stedebroec.nl. Vermeld in het onderwerp “digitaal publiceren”.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen een vergunning. U kunt bezwaar indienen via onze bezwaar en beroep pagina.

Lokale wet- en regelgeving

Alle regels en besluiten (verordeningen) zijn gepubliceerd op Overheid.nl. U kunt daar door zoeken op postcode.