Bijstandsuitkering

Kunt u (tijdelijk) niet zelfstandig in uw levensonderhoud voorzien? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij WerkSaam.

WerkSaam Westfriesland is het samenwerkingsverband op het terrein van ‘Werk en Inkomen’. Zij zorgen voor:

  • begeleiding naar betaald werk
  • een uitkering als er geen of weinig inkomen is