Vrijwilligers

 • u zoekt vrijwilligerswerk
 • u zoekt een vrijwilliger
 • u zoekt een maatschappelijke stage
 • inwoners kunnen contact opnemen met het Vrijwilligerspunt

Het vrijwilligerspunt helpt organisaties met de volgende zaken:

 • vinden van nieuwe vrijwilligers
 • persoonlijk advies over vrijwilligersbeleid
 • aanvragen van subsidies en/ of fondsenwerving
 • bemiddelen van Maatschappelijke stagiaires naar de organisatie
 • organisaties professioneler maken door cursussen en trainingen
 • organisaties ondersteunen bij klussen waar u niet aan toe komt via NL Doet of de Maatschappelijke Beursvloer
 • alles over vrijwilligerswerk waar u vragen over heeft

Het Vrijwilligerspunt heeft een vacaturebank voor het vrijwilligerswerk in de regio. U vindt hier het aanbod van verschillende soorten werk.

Telefoonnummer hoofdkantoor in Hoorn: (0229) 216 499.

De gemeente heeft een verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers, die de risico’s van (vrijwilligers)werk zo goed mogelijk afdekt. Alle informatie staat in de informatiebrochure. De verzekering is voor vrijwilligers en mantelzorgers die ‘in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend’.

Ga voor meer informatie naar de website van de VNG Vrijwilligersverzekering

Heeft u schade, vul dan het schadeformulier (pdf, 80 kb) in en stuur het op naar de gemeente Stede Broec afdeling Juridische zaken. Wij sturen de claim dan digitaal door naar de verzekeraar.

U vindt hier onze contactgegevens.