Terug naar het overzicht

Agenda raads- en commissievergaderingen

Tijdens de raadscommissievergaderingen vormen de raadscommissieleden een mening over de stukken en voeren ze het debat met de andere politieke partijen en het college. De raad neemt uiteindelijk op 27 oktober een besluit over de stukken.

Op 10 oktober vergadert de raadscommissie Grondgebiedzaken. Op 11 oktober vergadert de raadscommissie Samenleving. En op 13 oktober vergadert de raadscommissie RBFZ.

Onderwerpen
Op de agenda’s van de raadscommissies staan de volgende onderwerpen:

Grondgebiedszaken (10 oktober 20.00 uur):
– De aankoop van Industrieweg 35 c in Grootebroek (het bestaande politiebureau)
– Overdracht wegen Hoogheemraadschap
– Een bespreeknotitie van PvdA/GL over het toestaan van kleine windmolens

Samenleving (11 oktober 20.00 uur):
– Benoeming van waarnemend leden van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs
– Wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden vanwege de deelname van herindelingsgemeente Dijk en Waard en om de crisisfunctie Jeugd onder de regeling te brengen.

RBFZ (13 oktober 20.00 uur):
– Reguliere wijziging APV en wijziging APV als gevolg van invoering Omgevingswet
– Een toelichting van de bemiddelaar op het rapport van de Ombudsman naar aanleiding van een klacht van Orion.

Stukken lezen:
Wilt u de stukken lezen? Dat kan op: Dashboard Gemeente Stede Broec (notubiz.nl)

De raad neemt op 27 oktober een beslissing op de raadsvoorstellen. Via de links kunt u ook de vergadering live volgen. Uiteraard bent u ook van harte welkom op de publieke tribune.