Terug naar het overzicht

Beëdiging nieuwe wethouders en raadsleden

Thijs Visser (ODS), Nico Slagter (CDA) en Martien Krijger (VVD) zijn gisteravond na instemming van de raad beëdigd door burgemeester Ronald Wortelboer. Ook twee nieuwe raadsleden zijn beëdigd. Jan Ettes (ODS) en Ivo Nooter (VVD) nemen de vrijgekomen zetels in. Andre Ruijter en Irma Rood-de Wit werden beiden beëdigd tot commissielid.

Coalitieakkoord
De coalitiepartijen ODS, CDA en VVD (samen goed voor 14 van de 19 zetels in de raad) presenteerden op 9 mei hun coalitieakkoord. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Alle politieke partijen krijgen de ruimte om voor hen belangrijke thema’s in te brengen. Het is de bedoeling om op basis van deze input een raadsprogramma op te stellen. Dit vormt het uitgangpunt voor het college uitvoeringsprogramma. Bij deze verdere uitwerkingen komen de prioritering en financiële doorrekening aan de orde.

De portefeuilleverdeling op hoofdlijnen:

ODS:   Financiën, ICT, Verkeer, Duurzaamheid, Kunst en Cultuur

CDA:   Ruimtelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken

VVD:   WMO, Jeugdzorg, Onderwijs, Sport, Werk en Inkomen.

De definitieve verdeling wordt vandaag in de eerste collegevergadering vastgesteld waarbij ook de portefeuilleverdeling van de burgemeester als voorzitter van het college zal worden betrokken.

Coalitieakkoord-2022-2026Download

Lees ook hoe het coalitieakkoord tot stand kwam.