Terug naar het overzicht

Begroting 2023:  het ‘huishoudboekje’ van de gemeente

In de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 zijn de financiële gevolgen van het bestaande beleid en de nieuwe plannen doorgerekend. Hierin staat ook hoeveel geld het college de volgende jaren verwacht te ontvangen en uit te geven.

De belangrijkste inkomsten en uitgaven voor 2023 vindt u in de infographic. De gemeenteraad heeft de begroting op 10 november vastgesteld. Hiermee geeft de raad toestemming om geld uit te geven aan de geplande activiteiten.

Infographic

Begroting