Terug naar het overzicht

Bewonersavond sportlandschap Stede Broec 

Op 15 december 2022 is er een bewonersavond over het Sportlandschap Stede Broec aan de Wijzend-Raadhuislaan in Grootebroek. Wij geven een toelichting op een globale ruimtelijke schets van het toekomstige sportlandschap.

De gemeente ziet samen met de sportverenigingen kansen voor een nieuw sport- en recreatielandschap bij het sportcomplex van Zouaven en SAV. Aan de hand van alle reacties van verenigingen en inwoners hebben wij nu een zogenaamd concept masterplan gemaakt.

Concept Masterplan

Wat ging eraan vooraf

Wij hebben de mogelijkheden voor de inrichting van dit gebied onderzocht samen met sportverenigingen, grondeigenaren en belangenorganisaties. Inwoners konden reageren op de scenario’s die mogelijk zijn om het gebied in te richten als sportlandschap. Aan de hand van de reacties ontstond een voorkeursscenario dat wij presenteerden op de informatiebijeenkomst op 26 september 2022 en op samen.stedebroec.nl

Masterplan

De vervolgstap is het maken van een masterplan op basis van het voorkeursscenario. Er is nu een concept masterplan. In het masterplan staat globaal geschetst hoe het gebied er in de toekomst uit zou kunnen zien. Het geeft de kaders om het plan verder uit te werken.

Informatiebijeenkomst

Donderdag 15 december 2022 is de informatiebijeenkomst over het masterplan. Op deze avond geven wij een toelichting op de inhoud van het concept masterplan en kunt u vragen stellen. Ook vertellen we wat we hebben gedaan met de opgehaalde reacties. Iedereen is van harte welkom.

Tijd:      19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur 

Waar:   grote aula van het Martinuscollege, De Aanloop 6, Grootebroek. Ingang zuidkant bij parkeerterrein. 

Ontwikkelen Sportlandschap Stede Broec 

De ontwikkeling van het Sportlandschap is een wens vanuit de Gebiedsvisie Stede Broec Zuidwest. De gemeenteraad heeft in 2017 deze visie vastgesteld. Daarin staat de ambitie  het Middengebied te ontwikkelen tot een gebied waar sport, bewegen, recreatie en het landschap centraal staan. De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het gebied tot ‘Sportlandschap Stede Broec’.

Vervolg 

Wij verzamelen alle reacties en beoordelen wat we wel en niet kunnen meenemen in het masterplan. Het college van burgemeester en wethouders stuurt het aangepaste masterplan naar verwachting in maart 2023 aan de gemeenteraad.

Informatie
Meer informatie over de ontwikkeling van het sportlandschap staat op samen.stedebroec.nl