Terug naar het overzicht

Biodiversiteit voor leefbaarheid, ook in de bebouwde omgeving

Voor onze leefbaarheid is het belangrijk dat de biodiversiteit zo hoog mogelijk is; ook in de bebouwde omgeving. De aarde is een verzamelplaats van allemaal verschillende soorten natuur. Dit noemen we biodiversiteit. Het gaat om de verschillende soorten planten, dieren, micro-organismen en schimmels. 

Groen is belangrijk voor de biodiversiteit. Het is belangrijk dat er verschillende planten en kruiden groeien die bijen en insecten aantrekken, maar dat er ook ruimte is voor dieren en natuur.

Om biodiversiteit in onze gemeente te verhogen is er ecologisch beheer nodig. Dit is beheer waar dieren en natuur centraal staan. We richten ons vooral op beheer dat bijdraagt aan de kansen voor bijen en andere insecten. Binnen gemeente Stede Broec zijn er op verschillende locatie grasbermen ingezaaid met een kruiden en bloemenmengsel.

De mengsels die worden toegepast zijn samengesteld uit soorten die zijn geselecteerd voor de West Friese omstandigheden. De komende jaren is het de bedoeling om de locaties uit te breiden.