Terug naar het overzicht

College van B&W presenteert 'bouwstenen omgevingsvisie'


Gemeente Stede Broec bereidt zich al langere tijd voor op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Die komt steeds dichterbij en treedt komende zomer in werking. Om op tijd klaar te zijn en te voldoen aan de wettelijke eisen, komt het college van B&W met diverse voorstellen aan de gemeenteraad, waaronder ‘bouwstenen omgevingsvisie’.

Bouwstenen omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de Omgevingswet. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Dit gaat dus over zaken als wonen, werken, energie, natuur, verkeer, voorzieningen en de samenhang daartussen.

Stede Broec is een fijne plek om te wonen, werken en leven. Dit willen we ook in de toekomst. Daarom moeten we goed nadenken over hoe we om willen gaan met onze leefomgeving. Hoe willen we in de toekomst wonen? Is er genoeg ruimte voor natuur en recreatie? En hoe gaan we om met duurzaamheid en energie? Kortom, hoe ziet Stede Broec er in 2040 uit? Om de richting voor de toekomst te bepalen maken wij een omgevingsvisie.

Wethouder Bart Nootebos

De bouwstenen omgevingsvisie legt de basis voor de definitieve omgevingsvisie die in 2025 af moet zijn. In de bouwstenen omgevingsvisie, met als titel “Meegaan met de tijd, vasthouden wat van waarde is”, staat beschreven hoe de gemeente Stede Broec zich wilt ontwikkelen en welke ruimtelijke initiatieven en plannen daarbij passen.

Participatie inwoners

Bij het opstellen van de bouwstenen omgevingsvisie is ook de inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden meegenomen. Zij konden in mei 2021 meedenken over de toekomst van Stede Broec via het platform samen.stedebroec.nl. Hier kwam onder ander uit dat fijn wonen in een dorpse sfeer met alles in de blauw-groene buurt belangrijk is voor inwoners van Stede Broec. Na besluitvorming door de raad over het voorstel gaat de participatie ook de volgende fase in. Vanaf dat moment is er de mogelijkheid voor inwoners om via het platform te reageren op de inhoud. Deze reacties worden weer meegenomen in het traject richting de definitieve omgevingsvisie.

Raadsbesluit

Op maandag 11 oktober worden de bouwstenen in de commissie Grondgebiedzaken besproken. Het gehele voorstel is terug te vinden op stedebroec.notubiz.nl. Naast dit voorstel zijn er ook andere voorstellen uitgewerkt die wettelijk verplicht zijn voor het proces van vergunningverlening. De verwachting is dat de gemeenteraad in het najaar besluiten neemt over de voorstellen.