Terug naar het overzicht

Controle hondenbelasting

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Binnen de gemeente Stede Broec wordt belasting geheven op het houden van honden. Voor deze belasting geldt een aangifteplicht; wie zich in Stede Broec vestigt en een of meer honden heeft of wie hier woont en een hond aanschaft, moet dat zelf op het gemeentehuis komen melden.

Start controle hondenbelasting
Vanaf 1 november start de controle op de hondenbelasting. Controleurs bellen bij elke woning aan en stellen vragen over het al of niet hebben van honden. De controleurs kunnen zich legitimeren met een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

Aangeven van een hond
Misschien heeft u sinds kort een hond en heeft u nog geen aangifte gedaan. Wij verzoeken u dringend om dat snel te doen. Meer informatie over hondenbelasting kunt u vinden op onze website www.stedebroec.nl, hier vindt u ook het aangifteformulier. Het aangifteformulier kunt u ook ophalen in het gemeentehuis.

Meer weten? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 0228-510111.