Terug naar het overzicht

Controle hondenbelasting

Binnen de gemeente Stede Broec wordt belasting geheven op het houden van honden. Voor deze belasting geldt een aangifteplicht; wie zich in Stede Broec vestigt en een of meer honden heeft of wie hier woont en een hond aanschaft, moet dat zelf melden.

Start controle hondenbelasting

Vanaf 24 oktober start de controle op de hondenbelasting. Controleurs bellen bij elke woning aan en stellen vragen over het al of niet hebben van honden. Dit gebeurt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uiterlijk 18.00 uur. Vanzelfsprekend kunnen de controleurs zich legitimeren.

Aangeven van een hond

Misschien heeft u sinds kort een hond en heeft u nog geen aangifte gedaan. Wij verzoeken u dringend om dat snel te doen. Dat kunt u makkelijk regelen via het aangifteformulier. Het formulier is ook verkrijgbaar aan de balie in het gemeentehuis.

Meer weten?  

Heeft u nog vragen? Bekijk dan deze informatie over hondenbelasting.