Terug naar het overzicht

Dorpshart Stede Broec volop in ontwikkeling

In januari 2022 stelde de gemeenteraad de Gebiedsvisie Stede Broec Centrum-Zuid vast. Daarin staat beschreven hoe het gebied rond het streekplein en de stationsomgeving zich de komende jaren kan ontwikkelen.

Het winkelcentrum Streekhof is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét dorpshart van de gemeente Stede Broec. Door herontwikkeling van dit gebied wordt het centrum nog aantrekkelijker. We gaan het Stationsplein en het Streekplein beter op elkaar laten aansluiten en de openbare ruimte rondom het station herinrichten.

Bruisend dorpsplein

Om het Streekplein heen komt bebouwing. Zo ontstaat een prettig dorpsplein met ruimte voor evenementen, horeca, de markt, ontmoeten en verblijven. Er komt ruimte voor terrassen en meer groen. Aan de zijde van de ijssalon is er bijvoorbeeld plaats voor een compact appartementenblok met een mooie binnentuin waar alle woningen op uitkijken.

Woningaanbod

De gebiedsvisie biedt de mogelijkheid om 200 appartementen te bouwen in het centrum. Daarnaast is er ruimte voor horeca, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen. We voegen gelijk meer groen toe aan het gebied. Dat maakt het prettiger om te verblijven én klimaatadaptiever.

Een aantal ontwikkelingen is al in uitvoering. Zo worden de eerste 52 appartementen (Middenweg 7) momenteel gerealiseerd en start binnenkort de ruimtelijke procedure voor de herontwikkeling Middenweg 5 (voormalig pand Woonschakel) naar 14 sociale huurappartementen. Op de plek van het voormalig Rabobankkantoor (De Middend 1 en 3) en Tandheelkundig Zorgcentrum Streekhof (De Middend 5) kunnen appartementen boven winkels, horeca en zorgvoorzieningen worden gerealiseerd. 

Denktank

Helpt u mee het centrumgebied veelzijdiger, aantrekkelijker en optimaal bereikbaar te maken? We zijn op zoek naar betrokken inwoners en belanghebbenden die willen meedenken, ontwerpen beoordelen en ons adviseren in dit proces. Interesse? Meld u dan voor 1 juni 2022  aan via: cynthia.vos@sed-wf.nl.

De vastgestelde gebiedsvisie is te vinden op: www.stedebroec.nl/centrum-zuid