Terug naar het overzicht

Geef uw reactie op concept plan sportlandschap Stede Broec

Op de bewonersavond van 15 december 2022 gaven wij een toelichting op het concept plan voor het Sportlandschap Stede Broec. Tot en met 15 januari 2023 kan iedereen op het plan reageren samen.stedebroec.nl.

De gemeente ziet samen met de sportverenigingen kansen voor een nieuw sport- en recreatielandschap bij het sportcomplex van Zouaven en SAV aan de Raadhuislaan. Aan de hand van alle reacties van verenigingen en inwoners hebben wij nu een zogenaamd concept masterplan gemaakt. Deze reacties ontvingen we op eerdere bijeenkomsten en op samen.stedebroec.nl.

Uw reactie

Op de bewonersavond ontvingen wij reacties op de globale ruimtelijke schets van het toekomstige sport- en recreatielandschap aan de Raadhuislaan in Grootebroek. Wilt u ook op het plan reageren? Dat kan tot en met 15 januari 2023 op samen.stedebroec.nl.

Wat ging eraan vooraf

Wij hebben de mogelijkheden voor de inrichting van dit gebied onderzocht samen met sportverenigingen, grondeigenaren en belangenorganisaties. Inwoners konden reageren op de scenario’s die mogelijk zijn om het gebied in te richten als sportlandschap. Aan de hand van de reacties ontstond een voorkeursscenario dat wij presenteerden op de informatiebijeenkomst op 26 september 2022 en op samen.stedebroec.nl.

Masterplan

De vervolgstap is het maken van een masterplan op basis van het voorkeursscenario. Er is nu een concept masterplan. In het masterplan staat globaal geschetst hoe het gebied er in de toekomst uit zou kunnen zien. Het geeft de kaders om het plan verder uit te werken.

Ontwikkelen Sportlandschap Stede Broec

De ontwikkeling van het Sportlandschap is een wens vanuit de Gebiedsvisie Stede Broec Zuidwest. De gemeenteraad heeft in 2017 deze visie vastgesteld. Daarin staat de ambitie  het Middengebied te ontwikkelen tot een gebied waar sport, bewegen, recreatie en het landschap centraal staan. De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het gebied tot ‘Sportlandschap Stede Broec’.

Vervolg

Wij verzamelen alle reacties en beoordelen wat we wel en niet kunnen meenemen in het masterplan. Het college van burgemeester en wethouders stuurt het aangepaste masterplan naar verwachting in maart 2023 aan de gemeenteraad.

Informatie

Meer informatie over de ontwikkeling van het sportlandschap staat op samen.stedebroec.nl