Terug naar het overzicht

Gemeente en inwoners in gesprek over mogelijke opvanglocatie asielzoekers

Ondanks onzekerheid vanwege het hoofdlijnenakkoord en de Spreidingswet gaan gemeente en inwoners wel in gesprek over een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in Bovenkarspel.

De gemeente Stede Broec heeft een voorkeurslocatie voor vluchtelingenopvang in beeld. Het gaat om het voormalige honkbalveld aan de Veilingweg in Bovenkarspel, waar nu tijdelijk Hondenschool De Streek zit. Gisteravond heeft het kabinet het hoofdlijnenakkoord gepubliceerd, waarin een andere koers voor asielopvang wordt aangekondigd. Hoewel het hoofdlijnenakkoord veel vragen oproept, blijft de gemeente in gesprek met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden. Omdat de Spreidingswet nog steeds geldig is, gaan we vooralsnog door met de stappen die we zetten. Het eerste gezamenlijke moment is een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis op donderdag 23 mei.

Vanuit de Spreidingswet zijn alle gemeenten verplicht om vluchtelingenopvang te organiseren. Voor 1 november moeten gemeenten een plan aanleveren hoe ze dat gaan doen. Gemeenten hebben tot halverwege 2025 om de opvang te realiseren. Sinds gisteravond weten we dat voorgesteld wordt om de Spreidingwet in te trekken. Wanneer dat gaat gebeuren en wat dit voor ons proces betekent, is op dit moment nog onduidelijk. De komende weken houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Burgemeester Ronald Wortelboer: “Wij vinden het belangrijk om onze inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden zorgvuldig en op tijd te betrekken. Daarom kiezen wij om nu al transparant te zijn over de opvanglocatie, nog voordat er iets officieel is vastgelegd of aangevraagd. Ondanks de onzekerheid over de gevolgen van het hoofdlijnenakkoord willen we het gesprek met inwoners wel blijven voeren.”

Geschikte opvanglocatie

Een opvanglocatie moet voldoen aan eisen op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid op en rond het terrein. Ook moet het goed bereikbaar zijn en wordt rekening gehouden met beschikbare voorzieningen als water, gas, elektriciteit en riolering. Vanwege deze eisen zijn er in Stede Broec weinig locaties die geschikt zijn. De enige locatie die voldoet aan deze eisen is het voormalige honkbalveld aan de Veilingweg in Bovenkarspel, waar nu tijdelijk Hondenschool De Streek zit.

Flexwoningen voor woningzoekenden

De potentiële opvanglocatie wil de gemeente combineren met de mogelijkheid om flexwoningen te realiseren. De flexwoningen kunnen bijdragen om de druk op de woningmarkt te verminderen en zijn bijvoorbeeld voor inwoners uit Stede Broec die met spoed op zoek zijn naar een woning.

Inloopbijeenkomst op 23 mei

Tijdens een inloopbijeenkomst op 23 mei 2024 gaat de gemeente in gesprek met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden uit Stede Broec over hoe de mogelijke opvang op een goede manier georganiseerd kan worden. Inwoners kunnen in gesprek gaan over diverse onderwerpen zoals veiligheid, (arbeids-)participatie en vrijwilligerswerk. Bezoekers lopen langs tafels waarbij deze onderwerpen aan bod komen. Bij iedere tafel kunnen zij vragen stellen en ideeën delen.

Aanmelden voor inloopbijeenkomst

Geïnteresseerden kunnen zich voor de inloopbijeenkomst aanmelden via onze website.

Hoe verder?

Na de inloopbijeenkomst op 23 mei worden de reacties en vragen verzameld. Ook de reacties en vragen uit de gesprekken met de ondernemers en verenigingen in de directe omgeving van de opvanglocatie worden verzameld. De komende tijd houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en houden we belanghebbenden op de hoogte. Op onze website zijn de ontwikkelingen te volgen.