Terug naar het overzicht

Werkzaamheden aan de waterleiding

Drinkwaterbedrijf & natuurbeheerder PWN levert al meer dan 100 jaar drinkwater van hoge kwaliteit in Noord-Holland. Om ook in de toekomst voldoende water te kunnen leveren worden er vanaf eind augustus tot en met eind januari 2024 werkzaamheden uitgevoerd aan de leidingen in uw buurt.

Wat houden de werkzaamheden in?

Langs de Provincialeweg N307 ligt een bestaande drinkwatertransportleiding die we moeten vervangen. PWN heeft aannemer A. HAK Infranet B.V. opdracht gegeven om een nieuwe drinkwatertransportleiding aan te leggen vanaf de berm langs de Provincialeweg N307 tot aan de Florasingel.

Waar gaan we aan de slag?

 • Vanaf de berm langs de Provincialeweg N307 boren we een leiding tot in het Nassaupark. Dit noemen we  een gestuurde boring
 • Vanaf het Nassaupark sluiten we de nieuwe leiding aan op het bestaande leidingnet in de Florasingel. Hiervoor graven we een sleuf.
 • Vanaf de Florasingel tot de rotonde Provincialeweg N307 – Florasingel voeren we een nieuwe leiding door de bestaande leiding.
 • In de groenstrook tussen de Provincialeweg N307 en de Raadhuislaan tot aan de Voetakkers lassen we de leiding voor de gestuurde boring aan elkaar gelast.

Afbeelding 1: locatie aanleg nieuwe leiding:

Afbeelding 2: uitlegstrook boorstreng gestuurde boring “ locatie Raadhuislaan”:

Afbeelding 3: locatie Nassaupark en Florasingel:

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden starten eind augustus 2023 en duren naar verwachting tot eind februari 2024.

Verkeersmaatregelen in verband met de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden zijn er een paar tijdelijke verkeersmaatregelen om rekening mee te houden. Deze maatregelen staan op tijd met borden aangegeven.

 • Aan de oostzijde van het Nassaupark worden twee toegangswegen tot het park afgesloten. Een vanaf de Florasingel en een vanaf de Hertog Albrechtstraat. Zie bijlage 1, afbeelding 3, voor de locatie.
 • De Provincialeweg N307 wordt twee keer’ afgesloten. Een keer om een fysieke afscheiding (barrier) tussen het verkeer op de N307 en het werkterrein te plaatsen. En een keer om deze afscheiding te verwijderen. Deze werkzaamheden gebeuren ‘s nachts

Wat merkt u thuis van de werkzaamheden?

 • Tijdens de werkzaamheden wordt het water een of meerdere keren afgesloten. Wij brengen u hiervan tijdig op de hoogte per e-mail of/of sms. Op www.pwn.nl/contactgegevens kunt u controleren of wij uw actuele e-mail en/of telefoongegevens hebben. Hier kunt u ook eventuele wijzigingen doorgeven.
 • Er kan soms bruin water uit de kraan komen. Dit is niet schadelijk voor uw gezondheid. Bruin water kan wel vlekken geven in uw wasgoed. Zet daarom, voordat u water gebruikt, eerst de kraan open en laat het koude water doorstromen totdat het water helemaal helder is. Meer informatie hierover vindt u op www.pwn.nl/bruinwater
 • De waterdruk kan af en toe lager zijn dan u gewend bent.
 • Mogelijk rijdt er meer vrachtverkeer in uw buurt om materialen aan en af te voeren.
 • De uitvoerende aannemer A. HAK neemt geluidswerende maatregelen, maar het kan zijn dat u toch af en toe wat geluidsoverlast ervaart van graafmachines, de boorinstallatie, pompen en generatoren.

Zo blijft u op de hoogte van de werkzaamheden

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden, dan kunt u de A. Hak Omgevingsapp downloaden. Via deze app deelt aannemer A. Hak regelmatig belangrijke informatie over de werkzaamheden, verkeersinformatie en eventuele hinder. U kunt de app gratis downloaden via de Apple Store of Google Play Store.

Dit kunt u doen door onderstaande QR-code te scannen met de camera van uw mobiele telefoon, of door in de Apple Store of Google Play Store te zoeken op A.Hak Omgevingsapp. Kies na installatie voor het project: HDD Stede Broec.

Het Waterlaboratorium controleert de kwaliteit van het drinkwater

Tijdens de werkzaamheden controleert Het Waterlabaratorium regelmatig de kwaliteit van het drinkwater. Voor deze controle kan een medewerker van Het Waterlaboratorium bij u aan de deur komen met de vraag om water bij u uit de kraan te tappen. Deze medewerker zal zich altijd eerst legitimeren met een pasje.

Heeft u nog vragen?

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u via de hierboven genoemde app. Ook kunt u terecht op de website www.pwn.nl/geplandwerk. Heeft u nog vragen, neem dan contact met PWN op via www.pwn.nl/contact.

Tijdens de werkzaamheden doet PWN haar uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken.