Terug naar het overzicht

Het verhaal achter een monument

Oorlogsmonumenten leggen de verbinding naar vrijheid, tolerantie en respect voor elkaar. Ze houden de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend. Achter oorlogsmonumenten en oorlogsgraven gaan veel verhalen schuil. Verhalen van ooggetuigen. Of van de nabestaanden van onze oorlogshelden. Verhalen die we niet mogen vergeten en moeten doorvertellen aan de jeugd.

Truus Menger

In 2014 heeft Peter Sasburg de film ‘Oorlogsmonumenten vertellen’ gemaakt. De film toont het verhaal van plaatsgenote Truus Menger (1923-2016). In de Tweede Wereldoorlog vormde Truus samen met haar zus Freddie en Hannie een onderdeel van het verzet. Truus vertelt in de film het verhaal achter haar oorlogsmonument in Bovenkarspel.  Ook is te zien hoe Truus Menger aan leerlingen van basisscholen en het Martinuscollege (voortgezet onderwijs) bevlogen haar levensverhalen verteld. 

Programma 4 mei

De jaarlijkse nationale herdenking op 4 mei vindt plaats in een tent voor het gemeentehuis op De Middend. Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 13.30 uur bezoek militaire oorlogsgraven op begraafplaatsen in Stede Broec

19.00 – Inloop met achtergrondmuziek in de tent
19.15 – Start bijeenkomst met verschillende sprekers. Zo zijn er leerlingen uit het basisonderwijs die een gedicht voordragen, een veteraan draagt zijn/haar verhaal voor en burgemeester Ronald Wortelboer draagt zijn herdenkingsrede voor
19.50 – Vertrek naar het monument
20.00 – Twee minuten stilte
20.05 – Bloemenhulde


Na de bloemenhulde is de ceremonie afgelopen en is er gelegenheid tot koffie of thee in de hal van het gemeentehuis.