Terug naar het overzicht

Informatie over beveiligingsincident Log4J

In de softwarebouwsteen ‘Apache Log4j’ is een ernstige kwetsbaarheid aangetroffen. Dit is wereldwijd een veelgebruikt stukje software, waar ook de gemeente gebruik van maakt. Op dit moment is er geen reden tot ongerustheid. Het is voor inwoners nog steeds mogelijk om digitale producten bij uw gemeente aan te vragen en gegevens digitaal te delen.

Maatregelen getroffen

Onze ICT-beheer organisatie (SSC DeSom) heeft al veel in kaart gebracht en preventieve maatregelen getroffen om risico’s zo klein mogelijk te houden. Nog niet alles is bekend. Als blijkt dat het incident gevolgen heeft voor de gemeentelijke dienstverlening, zullen we hierover communiceren.