Terug naar het overzicht

Inloopbijeenkomst flexwoningen Lutjebroek

De eigenaren van het bollenbedrijf Groot-Vriend hebben in 2020 een plan ontwikkeld voor woningbouw op de locatie waar ze nu is gevestigd. Het woningbouwplan wordt momenteel in overleg met de gemeente Stede Broec verder uitgewerkt.

De uitvoering van het gehele plan zal gefaseerd plaatsvinden. De eerste fase van het woningbouwplan bevat de bouw van 60 flexwoningen. Dit zijn tijdelijke, verplaatsbare, woningen die snel geproduceerd en opgebouwd kunnen worden. Deze woningen worden in opdracht van corporatie De Woonschakel gebouwd en verhuurd. De flexwoningen zijn bestemd voor specifieke doelgroepen. U moet hierbij denken aan urgente (lokale) woningzoekers, jongeren en ontheemden.

Impressietekening
Impressietekening

Omwonenden betrekken we graag bij dit plan. Zij zijn van harte welkom op woensdag 19 oktober 2022 tussen 16.00 en 18.00 uur in Café de Paus, P.J. Jongstraat 96-100, Lutjebroek. Hier zijn ook de grondeigenaar, projectontwikkelaar Kuin, corporatie De Woonschakel aanwezig. Gedurende deze middag geven wij informatie over het proces en kunt u de nodige vragen stellen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Loop gewoon binnen.

Meer informatie en vragen
Alle informatie over het woningbouwplan Groot-Vriend kunt u t.z.t. terugvinden op een projectpagina op deze website. Voor de flexwoningen kunt u nu al op ons participatieplatform https://samen.stedebroec.nl/nl-NL/ reageren en vragen stellen.

NB. Alle getoonde afbeeldingen zijn impressietekeningen