Terug naar het overzicht

Inwonersraadpleging over het landelijk gebied in Noord-Holland

Alle inwoners van Noord-Holland kunnen tot 26 mei meedenken over de toekomst van het landelijk gebied.

De provincie vraagt in een online inwonersraadpleging hun mening over wat zij belangrijk vinden en hoe zij de toekomst van het landelijk gebied in Noord-Holland voor zich zien.

De resultaten van de raadpleging worden gebruikt bij het maken van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), het gebiedsplan dat de provincie op 1 juli bij het Rijk inlevert. De raadpleging is in te vullen op raadpleginglandelijkgebied.nl.

Esther Rommel, gedeputeerde Natuur & Stikstof: “We vinden het belangrijk inwoners te betrekken bij wat de provincie doet. Door deze raadpleging kunnen Noord-Hollanders op de stoel van de bestuurder zitten en aangeven hoe het landelijk gebied er in de toekomst moet uitzien. Daarnaast geven ze aan waar zij het geld en de middelen aan zouden besteden. De kennis van onze inwoners helpt ons vervolgens bij het maken van beter beleid.”

De raadpleging is inhoudelijk vormgegeven in samenwerking met onder andere gemeenten, waterschappen, landbouw-, natuur- en recreatieve organisaties en ondernemers uit Noord-Holland.

Naast de open raadpleging waaraan elke inwoner van Noord-Holland kan meedoen, wordt de raadpleging ook afgenomen bij een panel. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat de resultaten representatief zijn voor de inwoners van Noord-Holland.

Na afloop van de raadpleging worden de resultaten voorgelegd aan de nieuwe Provinciale Staten van Noord-Holland. Die buigen zich op 1 juni over de resultaten en over de startversie van het PPLG. Op 12 juni debatteren de volledige Staten hierover in de Provinciale Statenvergadering om tot richtinggevende adviezen te komen. De adviezen worden verwerkt in de startversie van het PPLG, dat de provincie op 1 juli 2023 oplevert bij het Rijk. De resultaten van de raadpleging worden ook gebruikt bij  de verdere uitwerking van het PPLG in Noord-Holland. Daarnaast blijft de provincie doorgaan met participatie in de gebiedsprocessen.

Meer informatie: Provinciaal Programma Landelijk Gebied