Terug naar het overzicht

Kerstboom ophaalactie

‘VIJFTIG CENT ALS JE ONS EEN KERSTBOOM BRENGT’

Op woensdagmiddag 4 januari 2023 vindt de jaarlijkse kerstboom ophaalactie voor inwoners uit Stede Broec plaats. Van 14.00 uur tot 16.00 uur kunt u uw ingezamelde kerstbomen inleveren op de gemeentewerf aan De Tocht 10 in Bovenkarspel.

We realiseren ons dat het kort dag is omdat de kerstboom tot 6 januari mag blijven staan. Onze excuses hiervoor.

Meer dan 30 kerstbomen? Bel 0228 510111

Heeft u meer dan dertig kerstbomen verzameld? Dan halen wij deze bomen bij u op. U kunt dit melden op maandag 2 januari tussen 9.00 en 16.00 uur, via tel.(0228) 510111.

Vanaf dinsdagochtend 3 januari 8.30 uur, moeten deze bomen, op een voor een vrachtwagen bereikbare plaats, worden aangeboden. De bomen worden dan op dinsdag of op woensdag opgehaald.

Voor deze grote partijen verzamelde kerstbomen wordt een kwitantie afgegeven. Deze kwitantie kan op woensdagmiddag 6 januari tussen 14.00 en 16.00 uur bij de gemeentewerf aan De Tocht 10 in Bovenkarspel worden ingeleverd. Daar worden het verdiende geld en de lootjes uitgereikt.

Loterij

Voor elke, door een inwoner, ingeleverde kerstboom wordt op de inleverplaats direct 50 eurocent en één loterij bon uitbetaald. Er zijn diverse cadeaubonnen te winnen. Bedrijven zijn van deelname uitgesloten.

Trekking

Op 9 januari 2023 zal wethouder Nico Slagter de trekking van de loterij verrichten. De uitslag wordt bekendgemaakt op de website en op de gemeentelijke voorlichtingspagina. De prijswinnaars kunnen hun prijs vanaf 12 januari tijdens openingstijden afhalen bij de balie van het gemeentehuis.

Gecomposteerd en hergebruikt

Alle ingeleverde kerstbomen worden na de inzameling gecomposteerd en geschikt gemaakt voor hergebruik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Uitvoering, tel: 0228-510111.