Terug naar het overzicht

Leerlingenvervoer 2022-2023 aanvragen

A group of young children getting on the school bus

U kunt al leerlingenvervoer voor schooljaar 2022-2023 aanvragen. Voor komend schooljaar kunt u via www.stedebroec.nl het leerlingenvervoer digitaal aanvragen.

Via het kopje Jeugd en Onderwijs op de website komt u bij het aanvraagformulier.
Hulp nodig bij het invullen? Neem contact op via gemeente@stedebroec.nl of 140228. Het team leerlingenvervoer helpt u graag met het invullen van het formulier. Als u voor 1 juni aanvraagt, dan weet u voor het einde van de zomervakantie of de gemeente leerlingenvervoer toekent. Zonder aanvraag is er geen leerlingenvervoer.