Terug naar het overzicht

Lees mee en reageer op de bouwstenen Omgevingsvisie

De gemeenteraad van Stede Broec heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 december een aanvulling op één van de bouwstenen voor de omgevingsvisie vastgesteld. Nu is het de beurt aan de inwoners, ondernemers en andere belangstellenden om op de bouwstenen te reageren. We nodigen u dan ook van harte uit om de ‘bouwstenen voor de Omgevingsvisie van Stede Broec’ te lezen op de website Samen Stede Broec. De reacties worden meegenomen in het traject richting de definitieve Omgevingsvisie 2040.

Meer over de Omgevingswet en de Omgevingsvisie

De Omgevingswet gaat in per 1 juli 2022. Deze wet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Ook zorgt de wet voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

Verplicht onderdeel van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Dit gaat dus over zaken als wonen, werken, energie, natuur, verkeer, voorzieningen en de samenhang daartussen.