Terug naar het overzicht

Lintjesregen: 3 koninklijke onderscheidingen

Van links naar rechts: dhr. Ruitenberg, mevr. Roukema-van der Ploeg, burgemeester Wortelboer en dhr. Aloni. Foto: Harrie Kusters

Drie bijzondere bewoners van de gemeente Stede Broec werden vanochtend verrast. Plotseling stond burgemeester Wortelboer voor de deur, met een Oldtimer Volkswagen busje. Eén voor één haalde de burgemeester de bewoners op, en daarna reden ze door naar de Oude Kerk in Grootebroek. Al gauw werd ook duidelijk waarom: de drie ontvingen in de Oude Kerk in Grootebroek een koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten voor onze gemeente.

Ehud Aloni

Ehud was al op jonge leeftijd, van 2003-2005 vrijwilliger bij de Bosmanstichting. Een verzorgingshuis voor ouderen in Venhuizen.

Sinds 2004 is Ehud vrijwilliger bij voetbalclub de Zouaven. En daar doet hij veel. Hij is trainer en coördinator voor het aangepast voetbal, lid van het jeugdbestuur, stagebegeleider en hij organiseert clinics voor het G-voetbal. Aangepast voetbal is de passie van Ehud. Zijn enthousiasme en zijn talent om naar ieders mogelijkheden te kijken maakt van Ehud een prachtig uithangbord voor het aangepaste voetbal bij de Zouaven.

Verder is Ehud sinds 2017 een deskundig en gewaardeerd lid van de WMO-adviesraad van Stede Broec. Sinds 2019 is hij voorzitter van de werkgroep toegankelijkheid, een onderdeel van de WMO-adviesraad. In deze functie zet Ehud zich in voor het traceren van zaken die het voor mensen met een beperking lastig of onmogelijk maken deel te nemen aan de algemene dingen in het dagelijkse leven. Ehud heeft de werkgroep verrijkt met een aantal deskundige ervaringsdeskundigen, hij is de voortrekker bij de activiteiten van de werkgroep en vormt ook de verbinding met de WMO Adviesraad.

Al met al is Ehud Aloni een gedreven en toegewijd persoon die zich inzet voor het aangepast voetbal en toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Zijn inzet en betrokkenheid zijn een waardevolle aanwinst voor onze gemeente.

Foto: Harrie Kusters

Peter Ruitenberg

Peter Ruitenberg zet zich al sinds 1992 actief in voor de Historische Vereniging Oud Stede Broec. Gedurende acht jaar, tot het jaar 2000, was hij eindredacteur van de jaarboeken. In deze rol gaf hij leiding aan een team van vrijwilligers. Onder zijn leiding werden er keuzes gemaakt over de onderwerpen, de hoeveelheid tekst, naslagwerk, interviews en de uiteindelijke vormgeving van de publicaties. Tijdens zijn periode als eindredacteur groeide het aantal leden van de vereniging van 86 naar 480 leden (momenteel zijn er ongeveer 950 leden).

Naast hoofredacteur was Peter ook schrijver. Voor de jaarboeken verzorgde Peter de jaarkronieken, waarvoor hij uitgebreid onderzoek deed in archieven van kranten, tijdschriften en het Westfries Archief. Hij schreef ook verhalen over diverse lokale onderwerpen en leverde bijbehorend beeldmateriaal. Zijn bijdragen aan de jaarboeken bleven niet beperkt tot zijn periode als hoofdredacteur; ook na het jaar 2000 heeft hij regelmatig artikelen en verhalen geschreven voor de boeken. Zo schreef hij verhalen over de Broekerhaven, de vroegere straffen en het strafrecht, de tuinbouwveiling, geschiedenis van naamgeving van straten of over de grote branden die in het verleden vele huizen tegelijk hebben verwoest.

Sinds 2013 maakt Peter deel uit van de redactiecommissie van het Westfries Genootschap, waar hij een onmisbare rol speelt in het beoordelen en redigeren van artikelen voor het jaarboek ‘West-Friesland Oud & Nieuw’. De belangrijkste taak van de commissie is het beoordelen en redigeren van aangeboden artikelen. Peter is daarin een kei. Nauwgezet laat hij elke tekstregel voorbij zijn rode potlood glijden. Dat doet hij letterlijk. Zijn diepgaande historische kennis van de regio maken hem een waardevol lid van de commissie.

Naast zijn betrokkenheid bij deze organisaties heeft Peter ook bijgedragen als columnist voor verschillende dagbladen en weekbladen. Hij heeft vele boeken gepubliceerd en heeft uitgebreid onderzoek gedaan in diverse archieven, wat heeft geresulteerd in betrouwbare en waardevolle publicaties over de geschiedenis van Westfriesland. Peter heeft ook diverse boeken in eigen beheer uitgegeven, variërend van algemene werken over het dorpsleven tot specifieke studies over historische objecten zoals molen “Ceres” in Broekerhaven.

Daarnaast is Peter een fervent voorstander van het behoud van het Westfries dialect. Zijn teksten in het dialect zijn opgenomen in de jaarboeken van Oud Stede Broec en in zijn eigen publicaties, waaronder de ‘Westfriese Spreukenkalender’. Zijn uitdrukkingswijze en de knappe manier waarop dit door hem beschreven staat, is uniek te noemen.

Kortom, Peter Ruitenberg heeft een onschatbare bijdrage geleverd aan het behoud en de verspreiding van de geschiedenis en cultuur van Westfriesland door zijn vele publicaties, redactionele werk en betrokkenheid bij diverse organisaties en projecten.

Foto: Harrie Kusters

Anneke Roukema-van der Ploeg

Anneke Roukema-van der Ploeg is al meer dan een kwart eeuw een toegewijde kracht achter Handboogvereniging De Streekschutters. Hoewel ze niet de officiële titel van voorzitter draagt, is haar betrokkenheid en inzet vergelijkbaar, zo niet groter, dan menig voorzitter zou hebben. Haar zoon begon op zijn tiende met schieten, in 1996, en vanaf dat moment is Anneke actief bij de vereniging.

Ze is een alleskunner; van het beheren van de kas en het opzetten van advertenties tot het leiden van de bar en het organiseren van verschillende clubevenementen. Haar takenpakket is indrukwekkend en omvat onder meer het organiseren van de wedstrijden, het deelnemen aan survivalruns als boogschieter, het organiseren van 3D-wedstrijden in het bos met kunstmatige dieren, en het opzetten van speciale evenementen zoals het Nieuwjaarschieten en het Koningsschieten. Anneke woont de vergaderingen bij, bekleedt de rol van secretaris en notuleert. Ze begeleidt stagiairs en organiseert en leidt kinderfeestjes. Maar ook voor het wekelijkse schoonmaakwerk en de boodschappen draait Anneke haar handen niet om.

Daarnaast is Anneke de drijvende kracht achter interne evenementen zoals BBQ’s en het jaarlijkse Sinterklaasfeest, waar een wedstrijdelement aan verbonden is. Haar inzet is enorm; ze besteedt minimaal zo’n 12 uur per week aan de club, naast haar andere verantwoordelijkheden. Voor Anneke voelen deze uren echter niet als werk, maar als plezier. Al 27 jaar staat Anneke dag en nacht klaar voor de club. Hoewel ze officieel geen voorzitter is, heeft ze bijna alle taken die bij die rol horen op zich genomen. De voorzitter heeft bij zijn aantreden aangegeven beperkt in zijn tijd te zijn vanwege zijn eigen bedrijf. Hij geeft aan dat hij op papier de voorzitter is, maar dat Anneke voorzitter, secretaris, kantinebeheerder, wedstrijdorganisator en duizendpoot tegelijk is voor de club.

Naast haar toewijding aan de handboogvereniging is Anneke ook een zorgzame mantelzorger en oppas. Ze past met liefde op haar kleindochters van 4 en 6 jaar oud, drie dagen per week. Bovendien schiet ze te hulp wanneer haar zoon in Friesland assistentie nodig heeft. Toen haar ouders ziek werden en uiteindelijk overleden, stond Anneke voor hen klaar. Tijdens hun ziekteperiode heeft mevrouw Roukema-van der Ploeg fulltime voor hen gezorgd.

In alle facetten van haar leven toont Anneke Roukema-van der Ploeg toewijding, zorgzaamheid en verantwoordelijkheid. Een inspiratie voor velen.

Foto: Harrie Kusters