Terug naar het overzicht

Lintjesregen Stede Broec

Foto: Harrie Kusters

Zes koninklijke onderscheidingen mocht burgemeester Wortelboer opspelden tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Zes inwoners ontvingen deze symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. Ze werden benoemd tot Lid of Ridder in de Orde van Oranje-Naussau. Woensdagochtend, 26 april, werden de gedecoreerden door de burgemeester opgehaald in een limousine. In de Oude Kerk in Grootebroek kregen ze vervolgens het lintje opgespeld.

Mevrouw Fit-Stap, Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Fit-Stap is al vanaf jonge leeftijd vrijwillig actief. Ze begon in 1984 als penningmeester bij de zaalvoetbalvereniging Swagerman, dit heeft ze tot 1992 gedaan. Daarna is mevrouw Fit-Stap bijna 20 jaar lang penningmeester geweest van tennisvereniging Het Grootslag, van 1992 tot 2009. Naast het penningmeesterschap voor de tennisvereniging deed ze nog vele andere hand- en spandiensten en was ze actief bij diverse toernooien. Maar waar iedereen mevrouw Fit-Stap van kent, is dat zij hét gezicht van het Oranjecomité Grootebroek-Bovenkarspel is. Ze is al sinds 2008 meewerkend bestuurslid van het comité. De activiteiten in Grootebroek op Koningsdag zijn bekend en populair in de regio. Op Koningsdag wordt alles uit de kast getrokken om voor alle leeftijden iets te organiseren. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zijn er activiteiten. Dat alles zou niet mogelijk zijn zonder vrijwilligers zoals mevrouw Fit-Stap. Zij organiseert alles voor de vrijmarkt die op Koningsdag in Bovenkarspel wordt gehouden. Er gaan heel wat uurtjes in de organisatie van de markt zitten. Mevrouw Fit-Stap zorgt ervoor dat alle bewoners van de gemeente Stede Broec hét volksfeest in Grootebroek groots kunnen vieren.

Mevrouw Van Dam-Hof, Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Van Dam-Hof is één van de drijvende krachten achter de Martinusparochie Bovenkarspel, en dat al bijna 30 jaar. Sinds 1995 is zij vrijwilliger bij de parochie en bestuurslid gezinsliturgie. Mevrouw Van Dam-Hof zet zich in op vele gebieden binnen de parochie en men kan altijd een beroep op haar doen. Daarnaast zet zij zich al vanaf 1997 in voor de Hartstichting. In een tijd waar het steeds lastiger wordt collectanten te vinden, stuurt zij al ruim 25 jaar de collecte in Bovenkarspel aan. Zij zoekt collectanten, stuurt de wijkhoofden aan en doet de administratie. Vrijwilligers als mevrouw Van Dam-Hof leveren zo een belangrijke bijdrage in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Daarnaast is zij mantelzorger en verzorgt vrijwillig de administratie voor het bedrijf van haar zoon.

Mevrouw Schoenmaker-Groot, Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Schoenmaker-Groot is een vrijwilliger in hart en nieren. Zij is op vele gebieden actief. Van 1976 tot 1990 was zij bestuurslid en voorzitter bij het Katholiek Vrouwen Gilde. Van 1981 tot 1993 was mevrouw Schoenmaker-Groot bestuurslid, waarvan vier jaar voorzitter, van de Parochie St. Johannes de Doper in Grootebroek. Sinds 1997 is mevrouw Schoenmaker-Groot bestuurslid, vice-voorzitter, redactielid en schrijfster van het jaarboek van de Historische Vereniging Oud Stede Broec. Ook was zij van 2010 tot 2018 bestuurslid bij de Katholieke Bond voor Ouderen in Grootebroek. En in 2017 startte mevrouw Schoenmaker-Groot als vrijwilligster/bezoekster bij De Zonnebloek, afdeling Grootebroek. Mevrouw Schoenmaker-Groot is een mensenmens en heeft veel voor haar medemens over. Organiseren zit bij haar in het bloed. Ze kent veel mensen, is geïnteresseerd en neemt graag de tijd om iets voor anderen te doen. Haar inzet is van groot belang voor allerlei verenigingen en de gemeenschap van Stede Broec.

Meneer Fit, Lid in de Orde van Oranje Nassau. Meneer Fit is een echt dorpsmens die zich met hart en ziel inzet voor het dorpshuis De Stek in Grootebroek. Daar is hij sinds 2007 bestuurslid. Meneer Fit is voor het dorpshuis een onmisbare schakel gebleken. Of het nu gaat om een bestuursfunctie of om de handen uit de mouwen steken, meneer Fit doet alles. Zo ook voor de toneelvereniging Euripides, daar was hij van 1992 tot 2005 de voorzitter. Verder is is meneer Fit heel actief in het ‘groen’. Van 1987 tot 1993 was hij secretaris voor de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Tegenwoordig, sinds 2019, is meneer Fit voorzitter van de moestuinvereniging Kweeklust. Meneer Fit is een veelzijdige vrijwilliger waar de gemeenschap dankbaar gebruik van maakt.

Meneer Sijm, Lid in de Orde van Oranje Nassau. Meneer Sijm is een maatschappelijk betrokken man. Hij heeft in de loop van de jaren plaatsgenomen in allerlei organisaties en is nog steeds actief. Van 1993 tot 2022 was hij vrijwilliger en lid commissie van de Historische Vereniging Oud Stede Broec. Meneer Sijm is al sinds 1994 betrokken bij het herenkoor van de Sint Nicolaas Parochie in Lutjebroek, als secretaris en koorlid. Hij is initiatiefnemer voor Open Monumentendag in Stede Broec en nog steeds actief in de organisatie. Meneer Sijm is op dit moment ook secretaris/penningmeester van de cliëntenraad van Rigtershof. Daarnaast levert hij elk jaar artikelen aan voor het jaarboek van Oud Stede Broec. Hij is drager voor de uitvaartvereniging Sint Barbara, sinds 2005. In het verleden is meneer Sijm actief geweest voor De Zonnebloem, was hij lid van de Stichting tot Behoud van het postkantoor van 2003 tot 2006 en hij was lid van de Actiegroep Behoud Dorpshuis Grootebroek van 2003 tot 2009. Sinds 2003 is meneer Sijm vrijwilliger bij de Parochieveilingcommissie Johannes de Doper. Een lange lijst wat zeker een onderscheiding verdient.

Meneer Ettes, Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Meneer Ettes was van 1965 tot 1980 druk met diverse activiteiten bij een tienerclub en met jeugd- en jongerenwerk. Op 14/15-jarige richtte hij een tienerclub op in Nibbixwoud en organiseerde hij avonden en middagen met regionale bandjes. Vanaf 1970 was meneer Ettes actief in jeugd- en jongerenwerk in Stede Broec. Hij was betrokken bij het tot stand komen van Kwot (later R17) in Grootebroek en het Kraayennest (nu Cayen) in Enkhuizen. Van 1975 tot 1980 bestierde hij een eigen kroeg: Café De Pub in Broekerhaven.
Meneer Ettes is vanaf 1982 betrokken bij de Streker Atletiek Vereniging (SAV) als bestuurslid, wedstrijdleider, scheidsrechter, starter en microfonist. Hij was de drijvende kracht achter de aanleg van een kunststofatletiekbaan in 1995. Daarna kon SAV meedoen aan regionale, provinciale en zelfs landelijke wedstrijden. In 2018 was meneer Ettes medeoprichter van het Westfries Atletiek Gala, een nationale topwedstrijd.
De Stichting tot behoud van het cultureel erfgoed in Stede Broec werd in 2004 door meneer Ettes opgericht om te kunnen strijden tegen de sloop van het voormalige postkantoor. In 2007 paste de Historische Vereniging Oud Stede Broec zijn statuten aan zodat zij deze taak kon overnemen. Meneer Ettes hief de stichting op en werd actief lid van de historische vereniging. Vanaf 2006 is hij daar bestuurslid. Het postkantoor werd gered en is nu een theater en cultureel centrum. Meneer Ettes heeft ervoor gezorgd dat het postkantoor bleef bestaan en dat het een fantastische invulling kreeg. Meneer Ettes bleef betrokken bij Theater Het Postkantoor als vrijwilliger. Verder zorgde hij ervoor dat de Historische Vereniging Oud Stede Broec een eigen pand kreeg (voormalig woonhuis) waarin museale tentoonstellingen worden georganiseerd.
In 2005 heeft meneer Ettes, samen met anderen, de lokale politieke partij Open en Duidelijk Stede Broec (ODS) opgericht om de vastgelopen bestuurlijke tradities in Stede Broec aan te pakken. Cultuur en erfgoed werd een belangrijk item, naast het sociale maatschappelijke domein. De partij werd een groot succes. ODS kwam met 4 zetels als tweede grootste partij in 2004 in de coalitie en leverde een wethouder. Meneer Ettes streed onder andere, met succes, voor het behoud van het oude postkantoor. Sinds de oprichting van ODS is er meer aandacht in de politiek voor cultuur, kunst en inspraak van inwoners. Inmiddels is ODS al 12 jaar de grootste politieke partij in Stede Broec met momenteel 6 raadszetels (van de 19) en 25 leden. In totaal is Jan Ettes al 16 jaar raadslid, vanaf 2006.
Naast al dit vrijwilligerswerk was meneer Ettes bijna 40 jaar lang docent Nederlands, waarvan 27 jaar bij RSG Enkhuizen. Na zijn pensionering is hij nog tot eind 2021 ingevallen op diverse scholen.

Iedereen van harte gefeliciteerd!