Terug naar het overzicht

Meedenken over dorpshart Stede Broec

De gemeente Stede Broec werkt al jaren aan de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het Streekhof en directe omgeving. Er zijn de afgelopen jaren al forse stappen gezet, bijvoorbeeld met de uitbreiding van het Streekhof. Het Streekplein is een levendig plein geworden met dienstverlening, winkels en horeca. Nu is het tijd voor de volgende fase van het project. We zijn benieuwd naar uw ideeën!

Op 14 juli kwam de denktank voor het project Streekhof centrum-zuid voor de 2e keer bij elkaar. In de denktank zitten omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden die meedenken over de ontwikkeling van het Streekplein en de stationsomgeving. Ze bespraken het ontwerp dat op basis van de reacties van de eerste bijeenkomst is gemaakt voor dit gebied.

Uw mening
Wilt u het ontwerp ook bekijken en uw mening geven? Dat kan tot en met 4 september 2022 op samen.stedebroec.nl. We zijn benieuwd naar uw reactie!

Meer informatie
Op de projectpagina van onze website vindt u meer informatie over het project ontwikkeling dorpshart Stede Broec Centrum-Zuid.