Terug naar het overzicht

Nieuwe LEADER-strategie voor leefbaar, duurzaam en vitaal Westfriesland

Startbijeenkomst op 23 februari
Vanaf dit jaar start er een nieuwe periode van LEADER.

LEADER is een vijfjarig Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat speciaal bedoeld is voor (kleinschalige) lokale projecten die van belang zijn voor de regio. Het gaat om innovatieve ideeën van ondernemers, bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties. LEADER is niet alleen een pot met geld, maar staat voor een specifieke aanpak van plattelandsontwikkeling.

Samen een plan maken
Om het ook voor ook Westfriesland mogelijk te maken om te profiteren van het LEADER subsidieprogramma wordt eerst een meerjarig plan (Lokale Ontwikkelingsstrategie – LOS) van, door
en voor alle inwoners , ondernemers en organisaties opgesteld.
In dit plan worden de onderwerpen als leefbaarheid, werkgelegenheid, klimaat, bodem, water en lucht beschreven waarvoor later in het jaar de subsidie zal worden opengesteld.

Uitnodiging startbijeenkomst op 23 februari

Inwoners, ondernemers en organisaties zijn van harte uitgenodigd voor de startbijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst volgt informatie over hoe LEADER er in de komende periode voor de
regio Westfriesland er uitziet. Ook is er volop gelegenheid om mee te praten en ideeën te delen ten
behoeve van het platteland in Westfriesland.

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 23 februari (inloop 18.45 uur; start 19.00 uur) bij Leven van de Wind (Oosterterpweg 12, 1771 SJ Wieringerwerf).

Iedereen die interesse heeft kan deelnemen. Dat kan vanuit een organisatie, school,
bedrijf, dorpskern, vrijwilligers- of bewonersgroep zijn. Aanmelden is verplicht en kan via de
website van LEADER (leaderkvnh.nl/agenda).

Eerdere LEADER-resultaten
Buurregio De Kop van Noord-Holland is al ruim 20 jaar als LEADER-gebied actief. In de afgelopen
periode is er vanuit LEADER ondersteuning gegeven aan zo’n 30 projecten, die mooie resultaten
voor de Kopregio hebben opgeleverd. De regio Westfriesland kan leren van de ervaringen van De
Kop en mogelijk kunnen de regio’s op onderdelen profiteren van synergievoordelen door samen op
te trekken. Om die redenen wordt deze eerste informatiebijeenkomst gezamenlijk georganiseerd.

Meer informatie
Meer informatie over het lopende Leader programma van De Kop van Nood-Holland is te vinden
via leaderkvnh.nl. Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met p.taams@hoorn.nl