Terug naar het overzicht

Nieuwe samenwerking doelgroepenvervoer Westfriesland

Afgelopen maandag 19 juni werd op het Oostereiland de nieuwe samenwerkingsperiode voor het doelgroepenvervoer feestelijk ingeluid. Willemsen – De Koning zal vanaf 1 augustus 2023 het vervoer van De Regiotaxi Westfriesland verzorgen. Het leerlingenvervoer en het vervoer voor WerkSaam zal ook de komende 5 jaar weer door De Vier Gewesten worden uitgevoerd. Wethouders René Assendelft en Karin Hakhoff waren samen met de wethouders van de andere gemeenten aanwezig om de (nieuwe) partners te verwelkomen.

Wat is doelgroepenvervoer

Het doelgroepenvervoer is voor inwoners van de zeven Westfriese gemeenten met een beperking. Het bestaat uit vervoer dat elke dag min of meer hetzelfde is (route gebonden) en vervoer dat elke dag anders is (vraagafhankelijk). Het route gebonden vervoer bestaat uit leerlingen- en jeugdwetvervoer en vervoer van werknemers van WerkSaam. Vraagafhankelijk vervoer is voor volwassen inwoners die op basis van de Wmo in aanmerking komen voor een pas voor de Regiotaxi. Voor beide typen vervoer is een aanbestedingsprocedure doorlopen. 

Route gebonden vervoer

De Vier Gewesten heeft de aanbesteding van het route gebonden vervoer gewonnen. Zij werken samen met Taxi Kaijer, Taxi Tromp en Taxicentrale Westfriesland. Zij zijn ook de huidige vervoerders en zullen het vervoer de komende vijf jaar voortzetten. Ook blijven ze in opdracht van WerkSaam het medewerkersvervoer uitvoeren. WerkSaam sluit hiervoor een eigen overeenkomst af met De Vier Gewesten. Nieuw aan deze overeenkomsten is dat De Vier Gewesten nu ook de regie en planning op zich neemt. Dat werd voorheen door de gemeente Hoorn gedaan.

Regiotaxi

De Regiotaxi Westfriesland wordt vanaf 1 augustus uitgevoerd door Willemsen – De Koning. Voor de gebruikers verandert er weinig.

De zeven Westfriese gemeenten zijn blij met de nieuwe samenwerking. Beide vervoerders zullen de inwoners die gebruik maken van het doelgroepenvervoer weer met veel enthousiasme van en naar hun bestemming brengen.

Wilt u meer weten over het doelgroepenvervoer? Bezoek dan doelgroepenvervoerwestfriesland.nl of regiotaxiwestfriesland.nl.

Foto: Benno Ellerbroek. Locatie foto: Oostereiland Hoorn.

Op de foto staan van rechts naar links:

 • Bjorn van de Weem, De Vier Gewesten, directeur
 • Wim Hoogervorst, wethouder Enkhuizen
 • Martien Krijger, wethouder Stedebroec
 • Karin Hakhoff, wethouder Hoorn
 • René Assendelft, wethouder Hoorn
 • Gerben Gringhuis, wethouder Medemblik
 • Tobias Los, groepsdirecteur Willemsen-de Koning,
 • Marian van Kampen, wethouder Koggenland
 • Anja Witte, manager planning en control, WerkSaam
 • Simone Visser-Botman, wethouder Drechterland
 • Robert Tesselaar, wethouder Opmeer