Terug naar het overzicht

Nieuwe voorwaarden starterslening

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De voorwaarden voor het aanvragen van een starterslening zijn vanaf 27 mei 2021 veranderd. Hierdoor komen starters eerder in aanmerking voor een starterslening.

Wat is een starterslening?

Een starterslening is een lening die de gemeente kan verstrekken als u voor het eerst een woning koopt. Het is een lening aanvullend een eerste hypotheek tot een maximum van € 35.000 per aanvraag. De starterslening helpt het verschil te overbruggen tussen de koopsom van een woning en het bedrag dat de starter bij de bank kan lenen.

Belangrijkste wijzigingen

  • Als twee personen samen een starterslening aanvragen, moet één van de aanvragers in Stede Broec wonen in plaats van allebei;
  • Starters kunnen een lening aanvragen als zij in de afgelopen 15 jaar minimaal 8 jaar inwoner waren van de gemeente Stede Broec. Als twee personen samen een starterslening aanvragen geldt dit voor één van de aanvragers in plaats van allebei;
  • De maximale koopsom van de woning  was €190.000 en is nu gekoppeld aan 85% van de  NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie), inclusief verbeterkosten of meerwerk en/of eventuele energiebesparende voorzieningen. De NHG-grenzen worden landelijk vastgesteld.  Uitgaande van de NHG-grenzen 2021 gelden dit jaar de volgende maximale koopsommen voor de starterslening:

– € 276.259          (85% van € 325.000 (NHG-grens 1))

– € 292.825           financiering inclusief energiebesparende maatregelen (85% van € 344.500 (NHG-grens 2)).

Waarom wijzigen voorwaarden?

De gemeente wil de koopwoningmarkt voor starters in de gemeente Stede Broec bereikbaarder maken. De gemeenteraad heeft daarom op 27 mei 2021 de nieuwe ‘Verordening Starterslening 2021 gemeente Stede Broec’ vastgesteld. De nieuwe verordening is opgesteld naar aanleiding van een amendement van de gemeenteraad. In de verordening staan de voorwaarden voor de starterslening.

De gemeente verstrekt startersleningen zolang er geld beschikbaar is binnen het budget dat de gemeenteraad hiervoor heeft vastgesteld.

Informatie

Meer informatie over alle voorwaarden en het aanvragen van de starterslening vindt u op onze website.