Terug naar het overzicht

Nieuwe wetgeving per 1 april beperkt aantal koolmonoxidevergiftigingen

Om het aantal slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging te beperken, trad op 1 april 2023 nieuwe wetgeving in werking: het wettelijk CO-stelsel. Alleen CO-vrij-gecertificeerde bedrijven mogen nu werkzaamheden uitvoeren aan een gasverbrandingsinstallatie. Een niet-gecertificeerd bedrijf inhuren of zelf klussen aan een gasverbrandingsinstallatie is nu verboden.

Gecertificeerde bedrijven te vinden in register

CO-vrij gecertificeerde bedrijven herkent u aan het CO-vrij-logo en zijn te vinden in het ‘register gasverbrandingsinstallaties’. Een installateur draagt bovendien (digitale) legitimatie bij zich waarmee hij of zij kan aantonen voor een gecertifieerd bedrijf te werken. Bedrijven die na 1 april 2023 niet in het register staan, mogen geen werkzaamheden meer uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties totdat zij het CO-vrij-certificaat behalen.

Voorlichtingscampagne van start

De Nederlandse Brandwondenstichting en Brandweer Nederland zijn in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ gestart. Deze campagne wijst mensen op de gevaren van koolmonoxide en informeert hen over de nieuwe regelgeving.

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxide (CO) is een levensgevaarlijk gas. Je ruikt, proeft en ziet het niet, maar mensen die het inademen, kunnen ernstige gezondheidsklachten krijgen en zelfs overlijden. Jaarlijks zorgt koolmonoxidevergiftiging voor tien tot twintig doden en ten minste tweehonderd ziekenhuisopnames. Veelal komt koolmonoxide een huis binnen door een niet goed geïnstalleerde of onderhouden gasverbrandingsinstallatie, zoals een cv-ketel, geiser, gaskachel, gashaard of rookgasafvoer. Dit bleek  uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV). Op aanbeveling van de OvV is daarom de nieuwe wetgeving gemaakt.  

Zie ook