Terug naar het overzicht

Opening Spoorsingel Bovenkarspel

De Spoorsingel in Bovenkarspel is weer open. De straat is de afgelopen maanden opnieuw ingericht om trillingen van (vracht)verkeer en te hard rijden te beperken. Wethouder Thijs Visser vierde dit moment samen met de bewoners en met de aannemer van werkzaamheden.  

De bewoners van de Spoorsingel hadden bij de gemeente hun zorgen aangegeven over de verkeersveiligheid en trillingen veroorzaakt door (vracht)verkeer. Om de verkeersituatie te verbeteren heeft de gemeente de straat vernieuwd en anders ingericht. De bestrating van zowel de weg als de stoep is nu vervangen. De weg is verhard door andere straatstenen toe te passen. Daardoor is de kans op trillingen veel kleiner. Ook zijn de bestaande wegversmallingen vergroot en voorzien van reflecterende maatregelen.  

Pilot participatie bewoners 

Het maken van het plan voor de herinrichting van de weg is samen met bewoners van de Spoorsingel voorbereid. De gemeente heeft verschillende keren met de bewoners gesproken. Eerst met een grote groep en daarna met een aantal bewoners in een klankbordgroep. Wethouder Visser is zeer tevreden met deze aanpak: “Door met de klankbordgroep de knelpunten en wensen te bespreken kwamen we samen tot een goed plan om de straat opnieuw in te richten. Voor ons was deze manier van participeren door bewoners een geslaagde pilot. We gaan dit ook toepassen bij de uitvoering van andere projecten uit het verkeersplan voor Stede Broec.” 

Gezamenlijk plan

De klankbordgroep had een belangrijke rol in de voorbereiding van de herinrichting. De groep deelde de meningen en inzichten van de andere bewoners van de Spoorsingel met de gemeente en stelde een aantal maatregelen voor. De gemeente onderzocht of deze maatregelen uitvoerbaar zijn. Ook is samen met de seniorenraad en de WMO-adviesraad gekeken naar de toegankelijkheid. Vervolgens heeft de klankbordgroep de maatregelen zelf aan de rest van de bewoners gepresenteerd.