Terug naar het overzicht

Opening vaarroute Stede Broec

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vanaf deze zomer kunnen vaarliefhebbers via het Nassaupark naar de nieuwe woonwijk
Waterweide in Stede Broec varen. Op 15 juli opende wethouder Bart Nootebos de nieuwe brug
bij het Nassaupark in Bovenkarspel die deze verbinding mogelijk maakt.
In het noordelijke deel van Stede Broec liggen verschillende vaarroutes. In het zuidelijk deel van
Stede Broec ligt een zeer beperkt aantal vaarroutes. Met de opening van de nieuwe vaarroute
is daar een eerste belangrijke vaarverbinding aangebracht. De hoop is dat meerdere volgen.
Wethouder Bart Nootebos: “Het realiseren van deze vaarverbinding was een grote wens van de
gemeente en ook een toezegging aan de bewoners van Waterweide. Dit biedt ook kansen om
in de toekomst meer verbindingen te creëren in Stede Broec Zuid.”

Brug vervangt dam

De oorspronkelijke dam vanaf de Prins Willem Alexanderlaan in Bovenkarspel naar het
parkeerterrein in het Nassaupark blokkeerde de doorvaart naar de sloot langs de provinciale weg
N307 in het zuidelijke deel van Stede Broec richting Waterweide. De dam is nu vervangen door
de nieuwe brug. Op 15 juli wordt het laatste deel van de dam verwijderd en is de vaarverbinding
open.

Vaarverbinding Waterweide

De nieuwe woonwijk Waterweide in Grootebroek is ingedeeld in verschillende eilanden omringd
door water. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze wijk is om de vele waterpartijen aan
te sluiten op de doorgaande vaarroute in Stede Broec. In samenwerking met de ontwikkelaars
van Waterweide, BPD Ontwikkeling BV en Zondag Ontwikkeling BV, en het hoogheemraadschap
(HHNK) is het gelukt de vaarverbinding te realiseren.