Terug naar het overzicht

Participatie: meepraten en meedenken

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen.

Wanneer en voor wie is participatie verplicht?

Overheden zijn verplicht aan participatie te doen bij de voorbereidingen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma, projectbesluit, omgevingsverordening en waterschapverordening.

Initiatiefnemers (inwoners en ondernemers met een plan of idee) worden ook aangemoedigd om aan participatie te doen. Dit is niet altijd verplicht maar helpt wel bij begrip en acceptatie van een voorstel. De gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.

Meer weten? Kijk dan op de pagina over de omgevingswet: