Terug naar het overzicht

Philippe van Ham benoemd tot wethouder sociaal domein

Philippe van Ham (links) ontvangt na het afleggen van de eed bloemen van burgemeester Wortelboer. (Foto: Harrie Kusters)

De VVD-fractie droeg begin december de heer Philippe van Ham voor als kandidaat-wethouder. In een extra raadsvergadering stemde de gemeenteraad in met zijn benoeming waarna hij in handen van burgemeester Wortelboer de eed aflegde.

Philippe was tot zijn benoeming bestuursadviseur van de burgemeester van Haarlemmermeer. Hij is 45 jaar en woont in Hoofddorp. Hij volgt Martien Krijger op die eind september aangaf het wethouderschap neer te leggen.

Burgemeester Wortelboer namens het college: “Met de benoeming van Philippe is het college van Stede Broec weer op volle sterkte. We hebben er alle vertrouwen in dat hij de prettige samenwerking die we hebben met onze maatschappelijke organisaties en partners in Stede Broec, collega-bestuurders van de SED en colleges uit de regio zal voortzetten”. 

Philippe van Ham: “Ik ben zeer vereerd en trots om als wethouder voor Stede Broec aan de slag te gaan. De uitdagingen die in het Sociaal Domein voor ons liggen zie ik met vertrouwen tegemoet. Uitdagingen overwinnen, het neerzetten van resultaten en successen, dat doe je niet alleen, dat doe je samen. En deze saamhorigheid en betrokkenheid is hier in Stede Broec zeer aanwezig. Ik kijk daarom ernaar uit om met alle betrokken partijen hierover het gesprek aan te gaan en belangrijke stappen te zetten in het realiseren van de opgaven die voor ons liggen.”