Terug naar het overzicht

Raad behandelt Begroting 2023

De gemeenteraad van Stede Broec neemt straks een besluit om 60 miljoen euro uit te geven. Dat is het bedrag van de concept-begroting van de gemeente Stede Broec. Het is nog een concept omdat de raad de begroting nog moet goedkeuren. De raad geeft dan toestemming aan het college om in 2023 dit geld uit te geven. Gedurende het jaar controleert de raad het college op het uitgeven van dit geld.

Inkomsten

Op verschillende manieren komt er geld binnen:

  • Inkomsten vanuit het rijk: 40,9 miljoen (67%)
  • Lokale inkomsten (zoals ozb): 10,9 miljoen (17%)
  • Overige inkomsten (zoals leges): 9,4 miljoen (16%)

Uitgaven

Het geld wordt uitgegeven aan een hoop onderwerpen zoals zorg, onderhoud in het openbare ruimte, duurzaamheid en milieu, dienstverlening, onderwijs, sport, cultuur. Uiteindelijk moet de begroting in evenwicht zijn. Dit betekent dat er niet meer geld uitgegeven mag worden dan dat er binnenkomt. In de begroting zitten ook ambities van het nieuwe college, zoals: inwoners moeten zich betrokken voelen; inwoners moeten goed toegang hebben tot de gemeente; de woningmarkt; het verkeersplan; duurzaamheid; klimaatverandering; de lokale economie; veiligheid; criminaliteit; voorzieningen en activiteiten en zorg.

Van concept naar definitief

Het vaststellen van de begroting is één van de belangrijkste taken van de gemeenteraad. Als raadsleden nog niet tevreden zijn met onderdelen uit de begroting, dan kunnen zij hun mede-raadsleden proberen te overtuigen om een bedrag of een doelstelling aan te passen. Dit gebeurt op 26 oktober in de raadscommissie RBFZ en op 10 november in de raad.

Wilt u de stukken lezen of de vergadering live volgen? Dat kan op de informatiepagina van de gemeenteraad.