Terug naar het overzicht

Raad Stede Broec draagt Ronald Wortelboer weer voor als burgemeester

Burgemeester Ronald Wortelboer kreeg de eerste felicitaties van raadslid Peter Raven (GDB), de plaatsvervangend voorzitter van de raad en voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Gisteravond vergaderde de raad in beslotenheid over de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester. Daarna maakten ze hun besluit bekend in een extra openbare vergadering. Burgemeester Wortelboer hoorde in het bijzijn van het college dat de raad wil dat hij ook de komende zes jaar burgemeester van Stede Broec blijft.  De raad vindt hem ‘diplomatiek, een verbinder en toegankelijk’.

Ronald Wortelboer is sinds 13 juli 2017 burgemeester van Stede Broec. Zijn eerste ambtsperiode eindigt op 13 juli 2023. De raad besloot de burgemeester voor te dragen voor herbenoeming. De commissaris van de koning stuurt deze voordracht door naar de minister van Binnenlandse Zaken en uiteindelijk wordt de burgemeester herbenoemd door de Kroon; de koning en de minister van Binnenlandse Zaken.

Mensen samenbrengen

De raad komt tot dit besluit omdat de burgemeester nog steeds voldoet aan de profielschets die voorafgaand aan zijn benoeming in 2017 is vastgesteld. “De burgemeester is een diplomaat en weet conflicten tot een goed eind te brengen, weet mensen samen te brengen, te betrekken bij besluitvorming en is toegankelijk. Hij ligt goed in de Stede Broecse samenleving en zijn deur staat altijd open”, was het oordeel van de raadsleden die zich bogen over de herbenoeming van de burgemeester.

Ronald bedankte de raad voor het vertrouwen en de vertrouwenscommissie voor de professionele en respectvolle procedure die doorlopen is. De burgemeester vindt dat hij de afgelopen jaren goed en fijn heeft samengewerkt met de raadsleden, commissieleden, collegeleden en de ambtelijke organisatie. En ook met inwoners, vrijwilligers en organisaties. “Mensen maken het verschil. Ik ben heel blij en dankbaar om nog een periode burgemeester te mogen zijn.”