Terug naar het overzicht

Samen plannen maken voor het Westfriese platteland

Westfriesland wil LEADER-regio worden. LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Om voor de nieuwe periode 2023-2027 in aanmerking te komen, moet eerst een regionaal plan worden gemaakt. Dit doen we de komende maanden samen met u: bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden uit de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

Subsidies voor projecten

Het plan heet de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Hierin bepalen we met elkaar het kader waarbinnen straks projecten kunnen worden ingediend. Dat sturen we begin juli naar de Provincie Noord-Holland. Als zij het goedkeuren kunnen vanaf eind 2023 subsidies voor innovatieve projecten worden aangevraagd. Lokale initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijker platteland, meer werkgelegenheid en/of een inclusieve samenleving.

Voor dit plan is input nodig uit alle hoeken. Van inwoners en ondernemers, studenten en ouderen, autochtoon en immigrant, boeren en zorgverleners, praktijkmensen en bestuurders. Samen weten we meer en komen we tot nieuwe inzichten en verrassende ideeën.

Werksessies

We organiseren twee werksessies:

  • Werksessie 1, Focus op het heden, is maandag 17 april van 19.00 tot 22.00 uur in het gemeentehuis Drechterland in Hoogkarspel. Daarbij brengen we de ontwikkelingen in kaart die van invloed zijn op de leefbaarheid op het Westfriese platteland en in de kernen. En waar we trots op zijn en wat er beter kan om hierop in te spelen.
  • Werksessie 2, Focus op de toekomst, is maandag 8 mei van 18.00 tot 22.00 uur (locatie is nog niet bekend). Daarbij verkennen we samen de gewenste toekomst. Op welke thema’s willen we focussen voor de ontwikkeling van het platteland?

Deelname aan beide werksessies heeft de voorkeur. Doet u mee? Aanmelden voor de werksessies kan voor 10 april.