Terug naar het overzicht

4 mei Herdenkingen in de gemeente

Op 4 mei vindt in onze gemeente de traditionele 4 mei herdenkingsbijeenkomst plaats. Het thema van de Nationale Herdenking is dit jaar Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid. Met aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn in onze samenleving.

Het is voor actief dienende militairen, die geen veteraan zijn, ook mogelijk om aan te sluiten bij het aanwezige veteranencomité. Als u dit wilt kunt u zich aanmelden via: veteranenstedebroec@gmail.com.

Kranslegging begraafplaatsen

De burgemeester en de veteranen leggen de kransen op de begraafplaatsen van 13.30 tot 15.00 uur.
13.30 uur: RK Kerkhof in Lutjebroek.
13.50 uur: Oude Kerk in Grootbroek, dit jaar in de kerk.
14.10 uur: Begraafplaats katholieke kerk in Bovenkarspel.
14.30 uur: begraafplaats Broekerhaven in Bovenkarspel.

Herdenking De Middend Bovenkarspel

19.00 uur: Start programma. Een doedelzakspeler verzorgt achtergrondmuziek voor de oude Rabobank.
19.20 uur: Aanvang bijeenkomst in de tent. Annecatrien de Wit heet de aanwezigen welkom.
19.25 uur: Leerlingen uit het basisonderwijs dragen eigen gedicht/verhaal voor.
19.32 uur: Veteraan Danoata Keur draagt haar verhaal voor.
19.35 uur: Mevrouw Lida Schoenmaker zingt een lied.
19.37 uur: Vier muzikanten van Sint Caecilia spelen één koraal.
19.40 uur: Burgemeester Wortelboer draagt zijn herdenkingsrede voor.
19.50 uur: Vertrek naar het monument. De Scouting deelt rozen uit aan de aanwezigen bij het verlaten van de tent.
19.58 uur: De burgemeester legt de krans bij het monument neer. De veteranen brengen een groet. De taptoe wordt gespeeld.
20.00 uur: Twee minuten stilte.
20.02 uur: De muziekvereniging speelt het Wilhelmus.
20.05 uur: Bloemenhulde en einde ceremonie. Na afloop is er koffie/thee in de hal van het gemeentehuis