Terug naar het overzicht

Seniorenraad zoekt bestuursleden

De Seniorenraad is een door de gemeente ingestelde stichting die jaarlijks subsidie ontvangt om activiteiten voor de senioren te organiseren.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste bestuursleden die (nieuwe) ideeën willen uitwerken en willen helpen met het opzetten van activiteiten voor senioren binnen onze gemeente.

Speerpunten van de Seniorenraad zijn:

  • Te fungeren als informatie platform voor alle senioren in de gemeente Stede Broec.
  • Het organiseren van voorlichtings- en themamiddagen.
  • Stimuleren en uitvoering geven aan het Meer bewegen voor ouderen.
  • Organiseren van een Seniorenweek.
  • Zorgdragen voor verbinding tussen verschillende organisaties die met senioren te maken hebben.

Het bestuur bestaat op dit moment uit 7 leden, maar we willen er graag leden bij en zoeken naar nieuwe bestuursleden.

Zie je het als een uitdaging om mee te denken en vooral ook uitvoering te geven aan de te organiseren activiteiten, stuur dan een  bericht met een korte motivatie, naam en telefoonnummer naar info@seniorenraad.nl of neem contact op met Ria Smit, telefoonnummer 0228-525607 of 06-52 68 15 70. Wij nodigen je dan uit om je verder te informeren.